Nápověda pro BlackBerry Leap

background image

BlackBerry Leap Smartphone

Verze:: 10.3.2

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2015-06-15

SWD-20150615142816982

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce...........................................................................................................................6

Novinky v tomto vydání.................................................................................................................................. 6
Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................8
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ............................................................................................................9
Ikony oznámení............................................................................................................................................16
Ikony nabídky.............................................................................................................................................. 16
Nastavení zařízení........................................................................................................................................17
Používání gest..............................................................................................................................................20
Pokročilé interakce...................................................................................................................................... 27
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 28
Změna zařízení............................................................................................................................................ 29
Informace o aplikaci BlackBerry ID ..............................................................................................................39

Telefon a hlas.............................................................................................................................................. 42

Telefon........................................................................................................................................................ 42
Oznámení a vyzváněcí tóny.......................................................................................................................... 51
Hlasová pošta.............................................................................................................................................. 58

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 ..................................................................................................... 90

Média.......................................................................................................................................................... 93

Změna hlasitosti zvuku médií....................................................................................................................... 93
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů............................................................. 93
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................... 94
Fotoaparát...................................................................................................................................................94
Obrázky.....................................................................................................................................................104
Hudba....................................................................................................................................................... 111
Videa.........................................................................................................................................................116

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................121
Sdílení médií..............................................................................................................................................124
FM Rádio...................................................................................................................................................125

Nastavení.................................................................................................................................................. 128

Úprava nastavení zařízení.......................................................................................................................... 128
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................... 132
Baterie a napájení......................................................................................................................................133
Připojení....................................................................................................................................................141
Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................... 164
Jazyk......................................................................................................................................................... 171
Metody zadávání pomocí klávesnice...........................................................................................................173
Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 178
Usnadnění.................................................................................................................................................180
Paměťové karty a úložiště...........................................................................................................................198
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link ............................................................................................. 203

Aplikace a funkce...................................................................................................................................... 214

Organizace aplikací....................................................................................................................................214
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant ................................................................................................. 217
Kalendář....................................................................................................................................................221
Kontakty....................................................................................................................................................231
Hodiny.......................................................................................................................................................239
Aplikace pro systém Android......................................................................................................................243
Mapy a GPS............................................................................................................................................... 245
Prohlížeč................................................................................................................................................... 252
Inteligentní značky .................................................................................................................................... 259
Správce souborů ....................................................................................................................................... 262
Kalkulátor..................................................................................................................................................265

Produktivita a práce...................................................................................................................................267

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .................................................................................. 267
Pamatujte..................................................................................................................................................273

background image

Zabezpečení a zálohování.......................................................................................................................... 280

Hesla a uzamčení...................................................................................................................................... 280
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení............................................................................................ 287
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................287
Vymazání dat ze zařízení............................................................................................................................ 289
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 290
Správce hesel ........................................................................................................................................... 292

Právní upozornění......................................................................................................................................297