BlackBerry Leap - Navigace v aplikaci systému Android

background image

Navigace v aplikaci systému Android

V aplikacích systému Android lze v dolní části obrazovky zobrazit nebo skrýt panel akcí nebo se rychle vrátit na předchozí
obrazovku.

Proveďte jakýkoli z těchto kroků:
• Chcete-li zobrazit další akce, které lze provést, posuňte v aplikaci prstem dolů od horní části obrazovky.
• Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel akcí v dolní části obrazovky, posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

Klepněte na možnost Zobrazit nebo Skrýt.

• Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, umístěte prst pod obrazovku a přetáhněte jej do poloviny obrazovky. Posuňte

prstem šikmo nahoru a doleva.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

244

background image