BlackBerry Leap - Změna nastavení instalace aplikací systému Android

background image

Změna nastavení instalace aplikací systému Android

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Správce aplikací > Instalace aplikací.

3.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Chcete-li povolit instalaci aplikací systému Android i z jiných zdrojů než ze služby Amazon Appstore, nastavte

přepínač Povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů do polohy Zapnuto.

• Pokud chcete využívat kontrolu aplikací systému Android a zjistit, které aplikace mohou být potenciálně

nebezpečné pro vaše zařízení nebo data, zapněte přepínač Zkontrolovat aplikace před nainstalováním.