BlackBerry Leap - Změna velikosti obrazovky aplikace Android

background image

Změna velikosti obrazovky aplikace Android

Pokud se aplikace Android nezobrazuje v zařízení správně, můžete změnit velikost obrazovky aplikace Android.

1.

V aplikaci Android posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na velikost obrazovky.

4.

Klepněte na možnost Změnit.