BlackBerry Leap - Nastavení budíku

background image

Nastavení budíku

Nastavení budíku

1.

Klepněte na ikonu

>

.

2.

V dolní části obrazovky nastavte přepínač Budík do polohy Zapnuto.

3.

Stiskněte minutovou ručičku na vnější straně hodinového číselníku a přidržte ji.

4.

Otočte ručičkou v ciferníku na požadovaný čas.

Rada: Ručička umožňuje nastavit budík pouze po pětiminutových skocích. Chcete-li budík nastavit na konkrétní minutu,
klepněte na čas spuštění budíku ve spodní části obrazovky. Klepněte na rozevírací seznam Čas budíku a posunutím nahoru
nebo dolů nastavte požadovaný čas budíku.

Nastavení dalších budíků

Na jeden den si můžete nastavit několik budíků. Případně můžete nastavit další budíky, které se aktivují v jiné dny
a v různou dobu. Pokud si všechny budíky pojmenujete, získáte jejich lepší přehled. Dále můžete nastavit tón, opakování
a prodlevu opětovného buzení u jednotlivých budíků.

1.

Klepněte na možnost

>

.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Zadejte název budíku.

4.

Nastavte pro budík čas, opakování, tón a prodlevu opětovného buzení.

5.

Klepněte na možnost Uložit.

Rada: Pokud jste nastavili několik budíků, můžete časy buzení rychle upravovat. Stačí se dotknout kterékoli stupnice na
okraji ciferníku, přidržet ji a posunout ji kolem ciferníku do polohy s požadovaným časem.

Správa dalších budíků

1.

Klepněte na ikonu

>

>

.

2.

Proveďte jakýkoli z těchto kroků:
• Chcete-li budík zapnout nebo vypnout, klepněte na přepínač u příslušného budíku.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

239

background image

• Chcete-li změnit název, čas, tón, opakování, prodlevu opětovného buzení konkrétního alarmu, klepněte na daný

alarm.

• Chcete-li odstranit budík, dotkněte se jej a podržte jej. Klepněte na možnost

.

Změna tónu budíku

1.

Klepněte na ikonu

>

>

.

2.

Klepněte na budík.

3.

Klepněte na možnost Tón budíku.

4.

Vyberte jednu z možností tónu budíku.

Rada: Chcete-li použít hudbu, kterou jste přidali nebo stáhli do zařízení BlackBerry, klepněte na ikonu

.

Nastavení budíku na několik dnů

1.

Klepněte na ikonu

>

>

.

2.

Klepněte na budík.

3.

Klepněte na možnost Opakování.
• Pokud chcete nastavit buzení na každý den, nastavte přepínač Denně do polohy Zapnuto.
• Pokud se má buzení opakovat jen v určité dny, zaškrtněte políčko u jednoho nebo více dnů.

Nastavení opětovného buzení

1.

Klepněte na ikonu

>

>

.

2.

Klepněte na budík.

3.

Klepněte na možnost Opakované buzení.

4.

Zadejte časový úsek.

Chcete-li zrušit odložený budík, klepněte na čas v dolní části obrazovky. Klepněte na ikonu

.