BlackBerry Leap - Světové hodiny

background image

Světové hodiny

Jestliže často cestujete nebo máte přátele či rodinu v jiných částech světa, můžete na obrazovku se světovým časem přidat

další města a mít tak přehled o časech v různých městech světa.

Přidání města na obrazovku zobrazení časů ve světě

1.

Klepněte na ikonu

>

.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Zadejte polohu.

4.

Klepněte na město.

Rada: Po přidání města na obrazovku zobrazení časů ve světě klepněte na název města a zkontrolujte v tomto městě
počasí.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

241

background image

Odstranění města z obrazovky zobrazení časů ve světě

1.

Klepněte na ikonu

>

.

2.

Dotkněte se města a podržte je.

3.

Klepněte na ikonu

.