BlackBerry Leap - Přizpůsobení oznámení v režimu ložnice

background image

Přizpůsobení oznámení v režimu ložnice

Ve výchozím nastavení jsou v režimu ložnice ztišena všechna oznámení. Profil ložnice si můžete přizpůsobit změnou
nastavení, například hlasitosti a vyzváněcího tónu. Případně můžete v režimu ložnice povolit zvukové oznámení pouze pro
telefonické hovory.

1.

V aplikaci Hodiny posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Změňte nastavení Hlasitost, Zvuk, Vibrace, Upozorňovat během hovorů, Rychlé náhledy nebo LED.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

242

background image

4.

Pokud chcete nastavit vlastní oznámení aplikací, kterými se přepíše nastavení profilu oznámení, klepněte na možnost

Přizpůsobit oznámení aplikací.

Rada: Chcete-li v režimu ložnice zapnout pouze vyzvánění telefonu, proveďte kroky 1–4. Klepněte na možnost Telefon.
Nastavte přepínač Zvuk do polohy Zapnuto.