BlackBerry Leap - Informace o aplikaci BlackBerry Assistant

background image

Informace o aplikaci BlackBerry Assistant

Pomocí aplikace BlackBerry Assistant můžete provádět různé osobní a pracovní úkoly a ovládat zařízení v přirozeném

jazyce.
S aplikací BlackBerry Assistant snadněji zvládnete více úkolů najednou. Namísto přecházení ke konkrétní aplikaci můžete

jednoduše spustit aplikaci BlackBerry Assistant a vyslovit požadované příkazy. Aplikace BlackBerry Assistant vám

následně pomůže úkol nebo interakci rychle dokončit.
Pokud máte schůzku a nemůžete mluvit nahlas, můžete příkazy v aplikaci BlackBerry Assistant napsat v přirozeném

jazyce. Když příkazy píšete, aplikace BlackBerry Assistant je v tichém režimu a reaguje pouze prostřednictvím textu na

obrazovce.
Pokud zadáváte hlasové příkazy pomocí zařízení s technologií Bluetooth, jako je náhlavní souprava, aplikace BlackBerry

Assistant vám sdělí podrobnější informace a pokyny, podle nichž můžete provést požadované úkoly, aniž byste se museli

dívat na obrazovku.