BlackBerry Leap - Otevření aplikace BlackBerry Assistant

background image

Otevření aplikace BlackBerry Assistant

Proveďte některý z těchto kroků:

• Na domovské obrazovce klepněte na možnost

.

• Stiskněte a přidržte klávesu Klávesa Ztlumit na pravé straně zařízení.