BlackBerry Leap - Ukázky psaných a mluvených příkazů aplikace BlackBerry Assistant

background image

Ukázky psaných a mluvených příkazů aplikace

BlackBerry Assistant

Je k dispozici seznam ukázek mluvených a psaných příkazů pro jednotlivé aplikace nebo služby, které aplikace BlackBerry
Assistant podporuje. V závislosti na jazyku zařízení, nastavení aplikace BlackBerry Assistant nebo bezdrátové síti nemusí
být některé aplikace nebo služby dostupné.

1.

Na domovské obrazovce aplikace BlackBerry Assistant klepněte na možnost

.

2.

Klepnutím na aplikaci nebo službu zobrazte seznam ukázek příkazů.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

219