BlackBerry Leap - Změna nastavení jazyka aplikace BlackBerry Assistant

background image

Změna nastavení jazyka aplikace BlackBerry Assistant

Odlišné nastavení jazyka aplikace BlackBerry Assistant a jazyka zařízení může mít vliv na používání aplikace BlackBerry
Assistant. Text na obrazovce se zobrazí v jazyce zařízení, ale příkazy lze psát a vyslovovat pouze v jazyce aplikace
BlackBerry Assistant.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > BlackBerry Assistant.

3.

V rozevíracím seznamu Jazyk klepněte na požadovaný jazyk.

Poznámka: Aplikace BlackBerry Assistant podporuje více jazyků, pokud je vypnutý režim úplné asistence.