BlackBerry Leap - Změna nastavení vyhledávání

background image

Změna nastavení vyhledávání

Můžete vybrat, jaké kategorie chcete zahrnout do hledání a jaké vyhledávače chcete použít při rozšířeném vyhledávání na
Internetu.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > BlackBerry Assistant > Nastavení vyhledávání zařízení.

3.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Pokud chcete určit kategorie zahrnuté do hledání, klepněte na možnost Kategorie.
• Pokud chcete určit vyhledávače používané při rozšířeném vyhledávání na Internetu, klepněte na možnost

Rozšířené.

Rada: Chcete-li změnit pořadí kategorií nebo vyhledávačů, stiskněte a přidržte kategorii nebo vyhledávač. Klepněte na
ikonu

nebo .

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

220