BlackBerry Leap - Inteligentní značky

background image

Inteligentní značky

Aplikace Inteligentní značky umožňuje z krátkých informací vytvořit inteligentní značky, které lze sdílet jako QR Code.

Použít můžete např. text, webové stránky a další identifikátory URI, telefonní čísla a e-mailové adresy. Aplikace Inteligentní

značky umožňuje ukládat přijaté inteligentní značky a dále je používat nebo posílat ostatním.
Namísto předání vizitky vytvořte za použití kontaktních údajů inteligentní značku, která příjemci umožní jediným klepnutím

zahájit hovor, napsat zprávu nebo odeslat e-mail.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

259