BlackBerry Leap - Vytvoření vlastní inteligentní značky

background image

Vytvoření vlastní inteligentní značky

Podle potřeby můžete vytvořit vlastní inteligentní značku a tu poté sdílet s dalšími zařízeními nebo ji zobrazit jako QR Code.

1.

V aplikaci Inteligentní značky klepněte na možnost

.

2.

Klepněte na typ značky.

3.

Do polí zobrazených na obrazovce zadejte potřebné informace.

Rada: Několik značek můžete případně seskupit dohromady. Stiskněte a podržte stávající značku. Klepněte na možnost
Přidat. Opakováním kroků 2 a 3 vytvořte značku.

Typy inteligentních značek

Web

Slouží k vytváření inteligentních značek, které vás po otevření přesměrují na webovou stránku.

Kontakt

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která po svém otevření přidá kontaktní údaje do aplikace Kontakty.

Událost

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která po svém otevření vytvoří schůzku v aplikaci Kalendář.

Facebook

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která po otevření zobrazí v prohlížeči váš profil ve službě Facebook.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

260

background image

Twitter

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která po otevření zobrazí v prohlížeči váš profil ve službě Twitter.

LinkedIn

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která po otevření zobrazí v prohlížeči váš profil ve službě LinkedIn.

Geolokace

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která po svém otevření vyhledá trasu v aplikaci Mapy.

Telefon

Slouží k vytváření inteligentních značek, které po otevření zavolají na telefonní číslo.

E-mail

Slouží k vytváření inteligentních značek, které po otevření vytvoří e-mailovou zprávu. Během vytváření značky
můžete pole Předmět a Zpráva ponechat prázdná, nebo je vyplnit a zajistit tak, že budou tato pole při otevření
značky předvyplněná.

Textová zpráva

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která po otevření vytvoří textovou zprávu (SMS nebo MMS). Během vytváření
značky můžete pole Zpráva ponechat prázdné, nebo je vyplnit a zajistit tak, že bude toto pole při otevření značky
předvyplněné.

Text

Slouží k vytváření inteligentních značek, které zobrazí zprávu.

Jiné

Slouží k vytvoření inteligentní značky, která dokáže určit zdroj pomocí vašeho vlastního identifikátoru URI (Uniform
Resource Identifier). Pokud například pro zařízení BlackBerry napíšete vlastní aplikaci, můžete s pomocí tohoto
typu značky vytvořit pro aplikaci inteligentní značku.