BlackBerry Leap - Změna názvu inteligentní značky

background image

Změna názvu inteligentní značky

1.

V aplikaci Inteligentní značky stiskněte a přidržte inteligentní značku.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Zadejte název.

4.

Klepněte na položku Uložit.