BlackBerry Leap - Změna způsobu zobrazení kalendáře

background image

Změna způsobu zobrazení kalendáře

1.

V aplikaci Kalendář posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na položku

Nastavení > Obecné.

• Pokud chcete změnit den, který se zobrazuje jako první den týdne, klepněte v rozevíracím seznamu První den

týdne na požadovaný den.

• Pokud chcete změnit zobrazení týdne na pracovní týden (5 dnů) nebo celý týden (7 dnů), klepněte v rozevíracím

seznamu Zobrazení týdne na požadovanou možnost.

• Pokud chcete zobrazit čísla týdnů, nastavte přepínač Zobrazit čísla týdnů do polohy Zapnuto.
• Chcete-li nastavit, aby se velikost čísel u jednotlivých pracovních dnů měnila v závislosti na vaší

zaneprázdněnosti, nastavte přepínač Zobrazit zvětšení čísel do polohy Zapnuto.

• Pokud chcete změnit datum začátku roku, klepněte v rozevíracím seznamu První týden roku na požadované

datum.

• Chcete-li změnit pracovní dobu, klepněte v části Pracovní doba v rozevíracím seznamu Začátek a Konec na

požadovaný čas.