BlackBerry Leap - Odeslání zprávy „Zpozdím se“

background image

Odeslání zprávy „Zpozdím se“

Pokud se zpozdíte na schůzku nebo událost, můžete o tom rychle uvědomit ostatní účastníky pomocí zprávy.

1.

Otevřete událost.

2.

Klepněte na možnost

> Zpozdím se.

3.

Pomocí posuvníku v zobrazeném dialogovém okně nastavte délku zpoždění.

4.

Klepněte na možnost Odeslat e-mail všem účastníkům nebo Odeslat e-mail organizátorovi.

Rada: Také můžete klepnout na možnost Zpozdím se v připomenutí schůzky.