BlackBerry Leap - Odstraňování problémů: aplikace Kalendář

background image

Odstraňování problémů: aplikace Kalendář

Nemohu synchronizovat kalendář

Zkuste provést následující kroky:

• Pokud je kalendář přiřazen k některému z účtů (například kalendář služby Gmail), zkontrolujte, zda je zapnutá

synchronizace daného kalendáře. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů. Klepněte na

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

230

background image

možnost

> Účty. Klepněte na účet. Zkontrolujte, zda je přepínač Synchronizovat kalendář nastaven do polohy

Zapnuto.

• Pokud je kalendář uložen v počítači v aplikaci Microsoft Outlook nebo Apple iCal, zkuste použít aplikaci BlackBerry Link

k synchronizaci příslušného kalendáře v počítači se zařízením BlackBerry. Další informace naleznete v nápovědě
aplikace BlackBerry Link.

• Pokud se kalendář stále nesynchronizuje, zkuste odebrat a znovu přidat účet, ke kterému je přiřazen.

Nemohu odeslat pozvání na schůzku nebo na pozvání odpovědět

Zkontrolujte, zda jste přidali e-mailový účet s integrovaným kalendářem. Některé účty nemusí funkci kalendáře obsahovat.

V kalendáři nejsou uvedeny nové nebo aktualizované události

Pravděpodobně je zapotřebí zobrazení kalendářů aktualizovat. V aplikaci Kalendář klepněte na možnost

>

.

Kalendář obsahuje duplicitní položky

Pokud jste importovali položky kalendáře pomocí aplikace BlackBerry Link, po synchronizaci zařízení a počítače mohou být
v zařízení zobrazeny duplicitní položky.
Duplicitní položky můžete odebrat tak, že odstraníte duplicitní položky v adresáři nebo vymažete místní data v zařízení.
Chcete-li odebrat duplicitní položky kalendáře odstraněním místních dat v zařízení, postupujte následovně:

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost

Nastavení > Účty.

3. Klepněte na ikonu

.

4. Klepněte na možnost Vymazat místní kalendář.

UPOZORNĚNÍ: Při vymazání místních dat se trvale odstraní veškeré položky kontaktů, které jste uložili pouze místně
v zařízení.