BlackBerry Leap - Přidání úkolu do aplikace Kalendář

background image

Přidání úkolu do aplikace Kalendář

Když přidáte do aplikace Kalendář úkol, daný úkol se přidá do aplikace Kalendář i do aplikace Remember.

1.

V aplikaci Kalendář klepněte na možnost

>

.

2.

Zadejte informace o úkolu.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

224

background image

3.

Klepněte na možnost Uložit.

Rada: Chcete-li úkol zobrazit v aplikaci Remember, otevřete aplikaci z domovské stránky.