BlackBerry Leap - Připojení ke konferenčnímu hovoru prostřednictvím připomenutí schůzky

background image

Připojení ke konferenčnímu hovoru prostřednictvím

připomenutí schůzky

Pokud schůzka v kalendáři obsahuje také údaje o konferenčním hovoru, můžete se k hovoru připojit jedním klepnutím
namísto nutnosti vytáčet číslo pro konferenční hovor ručně.

V připomenutí schůzky klepněte na možnost Připojit nyní.