BlackBerry Leap - Skrytí kalendáře

background image

Skrytí kalendáře

V hlavním zobrazení v aplikaci Kalendář můžete kalendáře dočasně skrýt.

1.

V aplikaci Kalendář posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

U kalendáře, který chcete skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka.