BlackBerry Leap - Vytvoření události v aplikaci Kalendář

background image

Vytvoření události v aplikaci Kalendář

1.

V aplikaci Kalendář klepněte na ikonu

.

2.

Zadejte informace o události.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

222

background image

3.

Klepněte na možnost Uložit.

Rada: Událost můžete vytvořit v libovolném zobrazení plánu (např. v zobrazení denního nebo týdenního plánu) pouhým
klepnutím na místo v kalendáři. Událost upravíte klepnutím na zobrazený blok nové události.

Pozvání osob na určitou událost

Pokud příslušný účet podporuje přidávání účastníků k událostem, při tvorbě události nebo po ní můžete přidat požadované
účastníky. Pokud jste do zařízení přidali pracovní účet serveru Microsoft Exchange, můžete se připojit ke vzdálenému
serveru a přidat osoby, které nemáte v seznamu kontaktů.

Při tvorbě či provádění změn úlohy klepněte na pole Účastníci.
• Pokud se osoba, kterou chcete přidat, nachází v seznamu kontaktů, začněte psát její jméno. Poté klepněte na jméno

v seznamu.

• Pokud osoba, kterou chcete přidat, pochází z vaší organizace a přidali jste v zařízení pracovní účet, zadejte její jméno.

Klepněte na možnost Vyhledat.

Rada: Některé účty umožňují zobrazit dostupnost účastníků. Po přidání účastníků klepněte na čas události. V případě
konfliktu událostí u některých účastníků budou jména daných účastníků vedle posuvníku času v horní části obrazovky
zobrazena červeně. Chcete-li zvolit čas, který vyhovuje všem účastníkům, klepněte na možnost

a posouvejte

posuvníkem, dokud se barva jmen účastníků nezmění na zelenou.

Přidání polohy události

Při vytváření události nebo provádění jejích změn uskutečněte některý z následujících kroků:
• Chcete-li polohu zadat ručně, zadejte ji do pole Poloha.
• Chcete-li otevřít aplikaci Mapy a vybrat polohu, klepněte v poli Poloha na ikonu

. Vyberte polohu.

Náhled časových zón v události

Pokud máte schůzku s osobami, které se nacházejí v jiném časovém pásmu, můžete při vytváření nebo úpravách události
zobrazit čas jejího konání v jiných časových pásmech.

1.

Při vytváření události nebo provádění jejích změn klepněte na čas události.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na časová pásma, která jsou pro danou událost relevantní.

4.

Klepněte na možnost Hotovo.

Nad časem zahájení události se zobrazí čas ve zvolených časových pásmech.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

223

background image

Plánování opakující se události

1.

Při vytváření události nebo provádění jejích změn klepněte na čas události.

2.

V rozevíracím seznamu Opakuje se klepněte na požadovanou možnost.

3.

Po dokončení klepněte na ikonu

.

Změna dostupnosti nebo času připomenutí u události

Aplikace Kalendář BlackBerry při vytváření události použije výchozí nastavení stavu dostupnosti a času připomenutí
u události, aby uživateli usnadnila práci. Tato nastavení je možné změnit.

1.

Při vytváření události nebo provádění jejích změn klepněte na rozevírací seznam Kalendář.
• Chcete-li změnit stav dostupnosti, klepněte v rozevíracím seznamu Stav na možnost Zaneprázdněný, Mimo

kancelář, Volno nebo Nezávazně.

• Chcete-li změnit čas připomenutí, klepněte na požadovanou možnost v rozevíracím seznamu Připomenutí.

2.

Klepněte na možnost Uložit.

Přidání údajů o konferenčním hovoru k události

Pokud ke schůzce nebo události přidáte údaje o konferenčním hovoru, účastníci se zařízeními BlackBerry budou moci
použít funkci Připojit nyní, s níž se lze připojit ke konferenčnímu hovoru bez nutnosti vytáčet různá čísla nebo mosty
konferenčních hovorů.
Rada: Údaje o konferenčním hovoru můžete uložit v nastaveních aplikace Kalendář BlackBerry, abyste je nemuseli ke
každému konferenčnímu hovoru přidávat ručně.

1.

Při vytváření události nebo provádění jejích změn klepněte na rozevírací seznam Kalendář.

2.

V rozevíracím seznamu Konference proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li k události přidat údaje o konferenčním hovoru, klepněte na možnost Přidat most. Zadejte název,

telefonní čísla a přístupové kódy. Klepněte na možnost Uložit.

• Pokud jste v nastaveních aplikace Kalendář uložili údaje o konferenčním hovoru, klepněte na most konferenčního

hovoru.