BlackBerry Leap - Změna času odloženého připomenutí kalendáře

background image

Změna času odloženého připomenutí kalendáře

U připomenutí kalendáře můžete změnit čas odloženého připomenutí. Pokud se například zobrazí připomenutí 15 minut
před schůzkou a chcete zobrazit další připomenutí jednu minutu před schůzkou, můžete nastavení připomenutí upravit
podle potřeby.

V připomenutí aplikace Kalendář proveďte některý z následujících kroků:
• Chcete-li zobrazit odložené připomenutí ve výchozím čase stanoveném organizátorem schůzky, klepněte na možnost

Odložit.

• Chcete-li nastavit vlastní čas odloženého připomenutí, klepněte na možnost Vlastní. Vyberte čas připomenutí.