BlackBerry Leap - Zobrazení událostí

background image

Zobrazení událostí

V kalendáři lze zobrazit události v rámci dne, týdne nebo měsíce. Klepnutím na možnost

můžete v jakémkoli zobrazení

kalendáře přejít na konkrétní den.

1.

V aplikaci kalendář klepněte na možnost

.

2.

Proveďte některý z následujících kroků:

• Chcete-li zobrazit události v rámci jednoho dne, klepněte na možnost

.

• Chcete-li zobrazit události v rámci týdne, klepněte na možnost

. Jestliže chcete zobrazit podrobnější přehled,

vyzkoušejte možnost přiblížení pomocí gesta přitažení.

• Chcete-li zobrazit události v rámci měsíce, klepněte na možnost

. Velikost čísla v kalendáři se odvíjí od počtu

událostí naplánovaných na daný pracovní den – čím je číslo větší, tím více událostí je na daný den naplánováno.

Klepnutím na pracovní den zobrazíte program v seznamu v dolní části obrazovky.

• Chcete-li přepnout na zobrazení roku, v zobrazení měsíce posuňte prstem doleva.
• Chcete-li přepnout na zobrazení programu, klepněte na možnost

.

Rada: Chcete-li v kalendáři procházet více měsíců, v zobrazení měsíce posuňte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů.