BlackBerry Leap - Přepínání mezi vědeckou a standardní kalkulačkou

background image

Přepínání mezi vědeckou a standardní kalkulačkou

V aplikaci Kalkulátor můžete snadno přepínat režimy kalkulačky posunutím prstu.

1.

V aplikaci Kalkulátor klepněte na možnost Kalkulátor.

2.

K přepnutí na vědeckou nebo standardní kalkulačku posuňte prstem na klávesnici kalkulačky doleva nebo doprava.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

265