BlackBerry Leap - Výpočet spropitného

background image

Výpočet spropitného

V restauraci můžete pomocí kalkulačky spropitného vypočítat vhodné spropitné. Své výpočty můžete upravit tak, aby se
bral v potaz počet osob u stolu a podíl útraty nebo se spropitné vypočítalo na základě procenta. Kalkulátor spropitného
dokáže vypočítat také útratu každé osoby u stolu, takže snadno určíte, kolik má každá z nich zaplatit.

1.

V aplikaci Kalkulátor klepněte na možnost Spropitné.

2.

Do pole Účet zadejte celkovou výši útraty.

3.

Do pole Spropitné zadejte procento.

4.

Do pole Počet osob zadejte počet osob, mezi něž chcete útratu rozdělit.

5.

Chcete-li výsledek zaokrouhlit, klepněte na zaškrtávací políčko Zaokrouhlit nahoru.