BlackBerry Leap - Import údajů karet kontaktů do seznamu kontaktů

background image

Import údajů karet kontaktů do seznamu kontaktů

Pokud s vámi někdo sdílí kartu kontaktů (známá také jako karta vCard nebo soubor formátu .vcf), můžete přidat tyto údaje
kontaktu do seznamu kontaktů ve vašem zařízení BlackBerry.

1.

Klepněte na kartu kontaktů.

2.

Proveďte některý z následujících kroků:

• Obsahuje-li karta kontaktů pouze jeden kontakt, klepněte na ikonu

.

• Pokud karta kontaktů obsahuje více kontaktů, klepněte na položku Importovat.