BlackBerry Leap - Kopírování kontaktů na SIM kartu a ze SIM karty

background image

Kopírování kontaktů na SIM kartu a ze SIM karty

Karta SIM umožňuje ukládat jména kontaktů a telefonní čísla. Kopírování kontaktů na kartu a z karty SIM představuje
jednoduchý způsob, jak přenášet kontakty mezi zařízeními. Po vložení karty SIM do zařízení BlackBerry můžete v seznamu
kontaktů prohlížet kontakty uložené na kartě SIM. Kontakty z karty SIM můžete uložit do paměti zařízení a mít je tak
k dispozici i po vyjmutí karty SIM.
Podle potřeby můžete využít také aplikaci BlackBerry Link a zálohovat kontakty do počítače.
Poznámka: Pokud do zařízení přidáte pracovní účet a správce aktivuje technologii BlackBerry Balance, nebude možné na
kartu SIM kopírovat pracovní kontakty.

1.

V aplikaci Kontakty posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na ikonu

.

• Pokud chcete kopírovat všechny kontakty z karty SIM do paměti zařízení, klepněte na možnost Importovat

kontakty z karty SIM.

• Pokud chcete kopírovat všechny kontakty z paměti zařízení na kartu SIM, klepněte na možnost Kopírovat

kontakty ze zařízení na SIM.

• Budete-li chtít kontakty na kartě SIM prohlédnout a rozhodnout se, které z nich chcete do zařízení zkopírovat,

klepněte na možnost Správa kontaktů na kartě SIM.