BlackBerry Leap - O aplikaci Kontakty

background image

O aplikaci Kontakty

Pokud jste do zařízení přidali e-mailový účet nebo účet sociální sítě, kontakty z těchto účtů se zobrazí v seznamu kontaktů.

Díky tomu můžete snadno vyhledat osoby, s nimiž se chcete spojit, protože v zařízení jsou automaticky sloučeny kontakty,

které mají stejné jméno a příjmení, e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

231