BlackBerry Leap - Odstraňování problémů: Kontakty

background image

Odstraňování problémů: Kontakty

Nedošlo k automatickému sloučení kontaktů

Zařízení BlackBerry automaticky sloučí kontakty, které se jednoznačně týkají stejné osoby (například mají stejné jméno
a příjmení, číslo mobilního telefonu, BlackBerry ID apod.). Pokud jsou přesto v seznamu kontaktů zobrazeny duplicitní
položky, můžete je sloučit do jednoho kontaktu.

1. V aplikaci Kontakty stiskněte a přidržte kontakt.
2. Klepněte na ikonu

.

3. Klepněte na kontakty, které chcete sloučit.
4. Klepněte na ikonu

.

Obrázky kontaktů se někdy mění

Pokud jste do vašeho zařízení BlackBerry přidali účet sociální sítě a u obrázku kontaktu používáte jeho profilový obrázek,
tento obrázek se změní vždy, když kontakt svůj profilový obrázek upraví.

Seznam kontaktů obsahuje duplicitní položky

Pokud jste importovali položky kontaktů pomocí aplikace BlackBerry Link, po synchronizaci zařízení a počítače mohou být
v zařízení zobrazeny duplicitní položky.
Duplicitní položky můžete odebrat tak, že sloučíte kontakty v zařízení nebo vymažete místní data v zařízení.
Chcete-li odebrat duplicitní položky kontaktů odstraněním místních dat v zařízení, postupujte následovně:

1. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.
2. Klepněte na možnost

Nastavení > Účty.

3. Klepněte na ikonu

.

4. Klepněte na možnost Vymazat místní kontakty.

UPOZORNĚNÍ: Při vymazání místních dat se trvale odstraní veškeré položky kontaktů, které jste uložili pouze místně
v zařízení.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

238