BlackBerry Leap - Seřazení kontaktů v aplikaci Kontakty

background image

Seřazení kontaktů v aplikaci Kontakty

Kontakty jsou ve výchozím nastavení řazeny podle jména, můžete je však řadit také podle příjmení nebo názvu společnosti.

1.

V aplikaci Kontakty posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

V rozevíracím seznamu Seřadit kontakty podle klepněte na požadovanou možnost řazení.