BlackBerry Leap - Vytvoření skupiny kontaktů v aplikaci Kontakty

background image

Vytvoření skupiny kontaktů v aplikaci Kontakty

Kontakty můžete seskupovat, takže budete moci snadno posílat zprávy každému ve skupině, plánovat schůzky a sdílet
soubory. Skupiny najdete v seznamu kontaktů nebo můžete seznam kontaktů filtrovat a zobrazit pouze jednotlivé skupiny
kontaktů.

1.

V aplikaci Kontakty klepněte na ikonu

.

2.

Do pole Název skupiny zadejte název skupiny kontaktů.

3.

Klepněte na ikonu

.

4.

Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny.

5.

Klepněte na možnost Hotovo.

6.

Klepněte na možnost Uložit.

Přidání kontaktu do skupiny kontaktů

1.

V aplikaci Kontakty klepněte na skupinu kontaktů.

2.

Klepněte na ikony

>

.

3.

Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny.

4.

Klepněte na možnost Hotovo.

5.

Klepněte na možnost Uložit.

Odebrání kontaktu ze skupiny kontaktů

1.

V aplikaci Kontakty klepněte na skupinu kontaktů.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Za názvem kontaktu klepněte na ikonu

.

4.

Klepněte na možnost Uložit.

Přejmenování skupiny kontaktů

1.

V aplikaci Kontakty klepněte na skupinu kontaktů.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Do pole Název skupiny zadejte nový název skupiny.

4.

Klepněte na možnost Uložit.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

235