BlackBerry Leap - Změna kontaktů v aplikaci Kontakty

background image

Změna kontaktů v aplikaci Kontakty

Přidání nebo změna obrázku kontaktu

1.

V aplikaci Kontakty klepněte na kontakt a poté na ikonu

.

• Chcete-li použít obrázek z účtu sociální sítě, který jste přidali, klepněte na některý z dostupných obrázků v horní

části obrazovky.

• Chcete-li použít uložený obrázek, klepněte v oblasti obrázku na ikonu

. Vyhledejte obrázek.

• Chcete-li pořídit obrázek pomocí fotoaparátu (pokud je tato možnost podporována), klepněte v oblasti obrázku na

ikonu

. Klepněte na ikonu

. Pořiďte obrázek. V případě potřeby obrázek ořízněte nebo upravte. Klepněte

na možnost Hotovo.

2.

Klepněte na možnost Uložit.

Změna informací kontaktu

1.

V aplikaci Kontakty klepněte na kontakt a poté na ikonu

.

2.

Proveďte změny. Chcete-li přidat další pole, klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na možnost Uložit.

Odstranění kontaktu

1.

Stiskněte a přidržte kontakt.

2.

Klepněte na ikonu

.

Zkopírování kontaktu do jiného účtu nebo úložiště

Máte-li v zařízení BlackBerry více účtů, můžete kontakt zkopírovat do některého z těchto účtů nebo na kartu SIM.

1.

V aplikaci Kontakty stiskněte a přidržte kontakt.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Zaškrtněte políčko za názvem účtu nebo umístění úložiště.

4.

Klepněte na možnost Hotovo.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

234