BlackBerry Leap - Zobrazení kontaktů

background image

Zobrazení kontaktů

Když na kontakt v aplikaci Kontakty klepnete, zařízení BlackBerry zobrazí o daném kontaktu celou řadu informací. Některé
informace (např. narozeniny, profilový obrázek nebo společnost, pro kterou osoba pracuje) jsou převzaty z účtů sociálních
sítí, jako je Twitter nebo LinkedIn, které jste v zařízení přidali. Podle potřeby můžete přidávat další informace. K dispozici
jsou tři karty, které můžete zobrazit.

Podrobnosti

Toto zobrazení poskytuje přehled podrobných informací o osobách v kontaktech – například jak je kontaktovat, kde
pracují, kdy mají narozeniny a další důležité informace. Klepnutím na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
zahájíte kontaktování dané osoby.

Aktualizace

Toto zobrazení obsahuje nejnovější aktualizace kontaktů z aplikací sociálních sítí, například Twitter a Facebook.
Pokud máte informace také o společnosti, ve které daná osoba pracuje, karta Aktualizace zobrazí i novinky o tomto
pracovišti. Klepnutím na aktualizaci zobrazíte příslušné informace v aplikaci sociální sítě nebo v prohlížeči.

Aktivita

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

233

background image

V tomto zobrazení naleznete nadcházející a předchozí akce spojené s tímto kontaktem. Klepnutím na aktivitu
můžete přejít přímo k události v zařízení.