BlackBerry Leap - Informace o službách určení polohy

background image

Informace o službách určení polohy

Služby určení polohy umožňují po aktivaci dalším aplikacím a službám využívajícím informace o poloze (např. BlackBerry

Maps) vyhledávat vaši polohu. Aplikace založené na umístění mohou technologii GPS použít například k poskytnutí

informací, jako např. směrových pokynů pro řízení.