BlackBerry Leap - Přidání adresy do práce nebo domů

background image

Přidání adresy do práce nebo domů

V aplikaci BlackBerry Maps můžete zadat adresu domů nebo do práce, abyste ušetřili čas při plánování cest a zjišťování
směrových pokynů.

1.

V aplikaci Mapy klepněte na možnost

>

.

2.

Proveďte některý z následujících kroků:

• Klepněte na možnost

> Přidat kontakt domů.

• Klepněte na možnost

> Přidat kontakt do práce.