BlackBerry Leap - Přidání místa na obrazovku Oblíbené

background image

Přidání místa na obrazovku Oblíbené

1.

V aplikaci Mapy klepněte na možnost

>

.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Na obrazovce Přidat oblíbené vyberte místo ze seznamu nebo klepněte na možnost Nový záznam.

4.

Podle potřeby zadejte další libovolné informace.

5.

Klepněte na možnost Uložit.
Rada: Místo lze na obrazovku Oblíbené rovněž přidat stisknutím a přidržením výsledku hledání nebo jména
kontaktu a následným klepnutím na možnost

.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

248

background image

Chcete-li místo odebrat z obrazovky Oblíbené, klepněte na možnost

>

. Klepněte na možnost Oblíbené. Stiskněte

a přidržte místo, které chcete odebrat. Klepněte na možnost

.