BlackBerry Leap - Vymazání posledních míst

background image

Vymazání posledních míst

Podle potřeby můžete v aplikaci BlackBerry Maps vymazat seznam posledních navštívených míst.
Rada: Pokud existují místa, která chcete ponechat, abyste je nemuseli znovu vyhledávat, můžete je před trvalým
vymazáním seznamu přidat mezi oblíbená místa.

1.

V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Vymazat historii.

3.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Pokud chcete vymazat historii, poslední cíle a hledání, klepněte na možnost Vymazat poslední.
• Pokud chcete vymazat poslední místa a hledání a obnovit výchozí nastavení aplikace, klepněte na možnost

Obnovit aplikaci Mapy.