BlackBerry Leap - Zobrazení adresy kontaktu na mapě

background image

Zobrazení adresy kontaktu na mapě

Pokud jste v aplikaci Kontakty přidali u záznamu i adresu, můžete toto místo zobrazit na mapě a získat tak směrové pokyny.

1.

V aplikaci Mapy klepněte na možnost

>

.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

249

background image

2.

Klepněte na možnost Kontakty.

3.

Dotkněte se jména kontaktu a přidržte je.

4.

Klepněte na možnost

.