BlackBerry Leap - Zobrazení posledních míst

background image

Zobrazení posledních míst

Aplikace BlackBerry Maps si dokáže zapamatovat a uspořádat posledních 100 vyhledávaných míst, takže je v případě
potřeby můžete rychle znovu vyhledat.

1.

V aplikaci Mapy klepněte na možnost

>

.

2.

Klepněte na možnost Poslední.