BlackBerry Leap - Přidání bodu na mapě

background image

Přidání bodu na mapě

V aplikaci BlackBerry Maps můžete mít díky přidání bodů na mapu přehled o své trase nebo označit zajímavá místa.

V aplikaci Mapy proveďte jeden z následujících kroků:
• Na obrazovce mapy stiskněte a přidržte místo, které chcete přidat jako bod na mapě.
• Na obrazovce s výsledky hledání klepněte na požadovaný výsledek.

Chcete-li z mapy odebrat všechny přidané body, na obrazovce mapy klepněte na možnost

>

.