BlackBerry Leap - Vyhledání místa nebo adresy na mapě

background image

Vyhledání místa nebo adresy na mapě

Pomocí funkce GPS v zařízení BlackBerry můžete vyhledat konkrétní adresu nebo zadat místo a zobrazit výsledky na mapě.

1.

V aplikaci Mapy zadejte do pole Hledat adresu nebo popisný výraz, například „kavárna“ nebo „nemocnice“.

2.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Chcete-li zobrazit všechny výsledky hledání jako body na mapě, stiskněte klávesu Enter.
• Chcete-li zobrazit určitý výsledek hledání jako bod na mapě, klepněte na něj.

3.

Pokud chcete na mapě zobrazit více informací o určitém místě, včetně telefonních čísel a recenzí, klepněte na název

místa.

4.

Pokud chcete zjistit směrové pokyny, klepněte na možnost

vedle výsledku hledání nebo místa.

Rada: Když na mapě vyhledáte určitý typ místa, například „čerpací stanice“, a zobrazíte všechny výsledky hledání jako
body na mapě, můžete zobrazit podrobný seznam typů čerpacích stanic a informace o jednotlivých místech. Pokud jsou
výsledky hledání zobrazeny jako body na mapě a chcete zobrazit seznam, klepněte v pravém horním rohu obrazovky na
možnost

.