BlackBerry Leap - Vypnutí nebo zapnutí služeb určení polohy

background image

Vypnutí nebo zapnutí služeb určení polohy

Některé aplikace ke svému správnému chodu vyžadují informace o umístění GPS.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Služby určení polohy.

3.

Nastavte přepínač Služby určení polohy do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.