BlackBerry Leap - Zapnutí nebo vypnutí informací o provozu

background image

Zapnutí nebo vypnutí informací o provozu

Po zapnutí údajů o provozu bude zařízení BlackBerry anonymně odesílat informace o poloze GPS, které budou sloužit
k získávání informací o provozu pro aplikace zařízení BlackBerry.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Služby určení polohy.

3.

Nastavte přepínač Sběr údajů o provozu do polohy Zapnuto nebo Vypnuto.