BlackBerry Leap - Přechod na zobrazení mapy nebo podrobné zobrazení se směrovými pokyny od bodu k bodu

background image

Přechod na zobrazení mapy nebo podrobné zobrazení se směrovými

pokyny od bodu k bodu

Podle výchozího nastavení se směrové pokyny od bodu k bodu aktivují společně se zobrazením ulice.

Pokud chcete přejít k jednomu z komplexnějších zobrazení, proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit seznam směrových pokynů k cíli, klepněte na

.

• Klepnutím na možnost

zobrazíte přehled trasy na mapě.

Pokud se budete chtít vrátit na zobrazení ulice, klepněte na

.