BlackBerry Leap - Zobrazení nebo skrytí provozu

background image

Zobrazení nebo skrytí provozu

Pokud máte k dispozici údaje o provozu, můžete je zobrazit společně se zobrazením mapy nebo při poslechu směrových
pokynů od bodu k bodu na zobrazení ulice.

Proveďte jednu z následujících akcí:

• Na obrazovce mapy klepněte na možnost

>

.

• Během prohlížení nebo poslechu směrových pokynů od bodu k bodu v zobrazení ulice klepněte na možnost

>

.

Chcete-li údaje o provozu skrýt, klepněte na možnost

>

.