BlackBerry Leap - Ztlumení hlasových směrových pokynů

background image

Ztlumení hlasových směrových pokynů

Hlasové směrové pokyny jsou podle výchozího nastavení povoleny.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

247

background image

1.

Pokud se nacházíte v zobrazení mapy nebo podrobném zobrazení seznamu, můžete se zpět na zobrazení ulice
vrátit klepnutím na tlačítko

.

2.

Hlasové směrové pokyny můžete vypnout klepnutím na tlačítko

.