BlackBerry Leap - Přepínání mezi použitím kilometrů nebo mílí

background image

Přepínání mezi použitím kilometrů nebo mílí

Aplikace BlackBerry Maps v závislosti na nastavení zařízení poskytuje informaci o vzdálenosti v imperiálním (stopy/yardy
a míle) nebo metrickém (metry a kilometry) systému.

1.

V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnosti

> Jednotky měření.

3.

Klepněte na možnost Změnit nastavení zařízení.