BlackBerry Leap - Zapnutí nočního režimu

background image

Zapnutí nočního režimu

1.

V aplikaci Mapy posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Noční režim.

3.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Klepněte na možnost Automaticky.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

250

background image

• Klepněte na možnost Zapnuto.
• Klepněte na možnost Vypnuto.