BlackBerry Leap - Změna oprávnění týkající se polohy pro aplikace

background image

Změna oprávnění týkající se polohy pro aplikace

Podle potřeby si můžete prohlédnout a případně odebrat všechna oprávnění k umístění GPS, která budou jednotlivé
aplikace vyžadovat. Některé aplikace vyžadují k řádnému chodu zvláštní oprávnění.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Oprávnění aplikace.

3.

Klepněte na aplikaci.

4.

Klepněte na přepínač.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

251